četrtek, 5. maj 2016

Analiza Detelove pesmi Gams

Jure Detela je eden izmed pesnikov, ki so močno vplivali na generacije pesnikov, ki so jim sledile. Detela je eden prvih pesnikov z močno razvito ekološko zavestjo na naših tleh, z res globokim čutenjem do vsakega, tudi najmanjšega, živega bitja.
Pesem lahko v grobem razdelimo na dva dela. V prvih dveh kiticah in polovici tretje nam pesnik pripoveduje o gamsu, ki so ga lovci ustrelili, v nadaljevanju pesmi pa nagovarja sedaj mrtvega gamsa.
Lovcem, ki so gamsa ujeli, ta, ko je enkrat mrtev, več ni zanimiv. To izvemo v tretji in četrti vrstici. Njegovo truplo so odvrgli in se posvetili drugim stvarem - popivanju. Pesnik nato dogajanje prestavi v naravno okolje gamsa. Pravi, da je zdaj tam tako, kot bi vse izumrlo. Smrt enega samega gamsa se torej v njegovem okolišu močno občuti. Nikogar več ni, ki bi počel, kar je poprej počel gams. Lovci so ga videli zgolj kot trofejo, kot ulov, ne kot živo bitje s svojo osebnostjo, s svojimi nagoni. Niso pomislili na to, da bodo z ubojem gamsa odstranili njegovo osebnost iz hribov. Prvi del pesmi se zaključi s stavkom, da je gamsu ravno pričela poganjati zimska dlaka. Iz tega lahko razberemo dvoje: da se živa bitja nenehno spreminjajo, in da s tem, da jih ubijemo odstranimo to možnost spremembe, ali pa tudi to, da je gams imel načrte za to zimo, se je nanjo že pripravljal.
Sledi premik iz govora bralcu v nagovor gamsa. Tukaj izvemo, da je gams bil tudi oče mladička, ki bo sedaj moral sam odrasti. Predvsem sta zanimivi zadnji dve vprašanji v pesmi. “Kdo te bo ljubil in igral se s tabo?” in “Kdo bo ob zid pribil tvoje rogovje?” Obe sta sicer namenjeni gamsu, toda pri prvem izmed teh dveh, prej pomislimo, da bi lahko bilo vprašanje namenjeno gamsovemu mladičku. Kajti kdo se bo sedaj igral z njim, ko več nima očeta, kdo ga bo ljubil, ko je ostal sam in zapuščen? Z zadnjim vprašanjem pa se zopet nekoliko spremeni perspektiva v kateri gledamo na gamsa. Poprej je v nagovoru deloval še nekoliko živ, sicer ne v telesnem, marveč v bolj psihološkem vidiku. To zadnje vprašanje ga ubije še v psihološkem vidiku. Gams je zreduciran na popolnoma telesno bitje in je tako zdaj popolnoma mrtev.

Pesnik se tukaj jasno zavzema proti pobijanju divjih živali. Hoče nam povedati, da imajo tudi te živali svoje osebnosti, in da s tem, da jih pobijamo siromašimo svet, ter jih z reduciranjem na zgolj telesno žalimo. Tako se v pesmi jasno kaže njegova že prej omenjena globoka ekološka zavest.

Ni komentarjev:

Objavite komentar