nedelja, 8. maj 2016

Analiza Zajčeve pesmi Besede v dež

Lotiti se analize Zajčeve pesmi je nemara nekoliko odvečno opravilo, saj so bile vse analizirane že velikokrat in iz različnih vidikov. Pa vendar se lotevam te analize. Ne bom se loteval toliko sporočilnosti pesmi, dasiravno se bom dotaknil tudi te teme, brez tega je navsezadnje težko govoriti o kateremkoli drugem vidiku pesmi. Bolj se bom osredotočil na tišino (in s tem tudi na govor) v tej pesmi. V ta namen bom tišino tukaj opredelil kot naravno protiutež govora.
Lirski subjekt že v tretji vrstici pesmi omenja govor, namreč kletvine, pozneje še laži, obljube in lažna upanja. Tako je v prvi kitici odnos do govorjenja izrazito negativen. Razen obljub vse že v osnovi nosi negativen prizvok, obljube ga pa dobe zaradi okolja v katerega so umeščene.
Tretja kitica pa se prične ravno nasprotno, z zahvalami dežju za to, da je razmislek (ko razmišljamo smo ponavadi tiho in smo radi v tihoti). Po drugi strani pa tudi tihota lirskemu subjektu ni preveč všeč, saj ga dež “vklepa v tihoto kapelj”. Vklepanje ima vsekakor negativen pomen, in biti vklenjen v tihoto nekako pomeni biti prisiljen v tihoto. Ta tihota ni prostovoljna.
Predzadnja kitica je tista, kjer ima tišina za lirski subjekt zgolj pozitivni pomen. Prosi namreč, naj mu dež ne da govoriti. Hoče biti tiho, hoče biti v tišini.
Sam vidim osnovni pomen te pesmi v človekovi notranji razdvojenosti in jo doživljam kot molitev k višji instanci, naj ta pomaga zoper razdvojenost, saj človek sam ni sposoben postati enovito bitje.
Kako se v to vpleta tišina lahko iz prej navedenih dejstev hitro ugotovimo. Če samemu sebi govorimo, lažemo, si obljubljamo, si dajemo lažna upanja, ne bomo prišli do edinosti, marveč se bomo še bolj razdvojili.
Če pa o tem razmišljamo, če se vklenemo v tihoto resnice, se soočimo z resničnostjo, bomo čeprav zgledajo stvari neprehodne prej dosegli spravo s samimi seboj. Toda ne smemo se bati niti spregovoriti ko je to potrebno, sicer postanemo sami sebi tujci, se zaklenemo pred sabo in bomo večno razdvojeni.

Ni komentarjev:

Objavite komentar